Pohjanmaan itäinen tk 1809, Laukaa, torppasopimus

Kohteesta SshyWiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Alkuperäinen (SSHY) tuomiokirjan sivu | täällä

Förra Soldaten Matts Anderson Sten ifrån Raikaus by inlemnade ett Torpare Contract med begäran att det samma i Protocollet blefve inskrifwit; sålunda lydande: Härmedelst antager jag underskrefven, min måg Soldaten Matts Andersson Sten till Torpare å mitt under Hapamäki hemman lydande Torp Jyllä vid namn i Raikaus by, hwilket Torp han och hans efterkommande får besitta, emot fem Riksdaler Banco årligen i ränta samt twå veckor dags wercken nemligen en vecka om vintern och den andra sommar tiden, och får sagde Sten nyttja Svedje bruk årligen å hemmanets marck till Tijo kappelands widd; och kommer berörde Torp, att lyda under mine söner Johan och Henric Henricssöners hemmans lotter; hwilcket alt med mitt namn och Bomärcke bekräftas. Lauckas den 17 November 1809

Henric Larsson Hapamäki

Med ofwanstående Contract är jag till alla delar Nögd ut supra Matts Andersson Sten
Bewittna Samuel Heinola Elias Karicko af Henr: Kempe

Hwilcket Contract uplästes och i Protocollet intogs till den kraft och verckan Lag förmår.

Entinen sotilas Matti Antinpoika Sten jätti oikeuteen torpparisopimuksen anoen, että se kirjattaisiin pöytäkirjaan, näin kuuluvana: Täten minä allekirjoittanut otan vävyni, sotilas Matti Antinpoika Stenin torppariksi Haapamäen tilaani kuuluvaan torppaan, Jyllä nimeltään Raikauden kylässä, jota torppaa hän ja hänen jälkeläisensä saavat hallita viiden pankkotaalarin vuotuista vuokraa sekä kahden viikon päivätyötä vastaan, nimittäin viikon talvella ja toisen kesällä. Ja tämä Sten saa kasketa vuosittain tilan maalla kymmenen kapanalan verran; ja mainittu torppa tulee kuulumaan poikieni Juhon ja Heikin osuuksiin, joka nimelläni ja puumerkilläni vahvistetaan. Laukaa 17 marraskuuta 1809 Heikki Laurinpoika Haapamäki

Edelläolevaan sopimukseen olen kaikin puolin tyytyväinen. Kuten edellä: Matti Antinpoika Sten
Todistavat: Samuel Heinola Elias Karikko
Kirjoitti Heikki Kempe

Joka sopimus luettiin ja liitettiin pöytäkirjaan siinä voimassa ja vaikutuksessa kuin laki sallii.

Takaisin sivulle Tuomiokirja