LT860

Kohteesta SshyWiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Hakemistot

Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 860 - Nide 7974 - 1662

Yhteensä 630 kuvaa.

Kuva Sivu Kommentti
1 Rulla LT 860
2 Nide 7974 - Vuosi 1662
3 Jatko - Fortsättning
4 Nide 7974 - Vuosi 1662
5 228 Öde och Uptagne Hemman af Hattula Häreds
6 229 Frälse Ödes Längds af Hattula Häreds
7 230 Ödes Längds oppå Officerernes Frihemman samt Rijttares och Soldats Hemman af Hattula Häreds
8 231 Disposition öfwer Nylandz och Tafwastehuus Lähns Ränttor och Intrader
9 232 Nylandz och Tafwastehuus Lähns Landzhöfdingdömmes Stat
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 287 Jordebook Öfverst Wälb Hans ??? Regement, Rasborgs Lähn, Esbå sockn, Kyrkslätt sockn, Poijo Sockn, Tennala Sockn, Loijo Sockn, Siundo Sockn,
68 288 Hattula Häradh, Lobbis Sockn, Janackala sockn, Lehijärfwi sockn, hattula sockn, mäskälä sockn, rängo sockn,
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96 312 Mantals Längd öfwer Nyland 1662, Hellsingfors Staadh
97
98 314 Pärno Sockn
99
100
101
102
103 319 Borgo Sockn
104 319 Borgo Sockn
105
106
107
108
109
110 325 Borgo Staad
111 326 Sibbo Socken
113 328 Nurmierf Cappelgeld
114 329 Helsing Socken
117 332 Rasborgs Lähn, Espo Socken
120 335 Kyrkslätt Sockn
122 337 Loijo Sockn
125 340 Siundo Sockn
127 342 Ingo Sockn
129 344 Fagerwijks Bruks, Karis Sockn
132 347 Swärto Järnbruuk, Eknäs Staad
133 348 Tenala Sockn
136 351 Karis Loijo Sockn
137 352 Poijo Sockn
138 353 Antskog Järnbruks, Bildnäs Bruuks
139 354 Antskog Bruksfolk, Fiskiars Bruuk, Bildnäs Bruuk, Inhyses
140 355 Kiskobool
141 356 Qvarntull Mantals Längdh öfver Tafvasthus lähn pro Anno 1662
142 357 Mantals Lengdh Öfver Tavasthus Lähn Pro Anno 1662, ei lue, mutta alkaa Hattulasta
143 357
144 357
145 357
146 357
149 360 Rengå sockn
152 363 Janackala sockn
153 363 Janackala sockn
158 368 Loppis sockn
160 370 Wichtis sockn
167 373 Öfre Hollola Härad, Nyby sockn
168 373 Öfre Hollola Härad, Nyby sockn
180 382 Hollola sockn
188 390 Asickala Sockn
201 396 Sysmä sockn
202 396
203 396
212 403 Nedre Hollola härad Padhasjoki sockn
218 408 Lampis sockn
219 408
225 413 Hauho sockn Tulos Cappel
226 413
238 421 Nedre Säxmäkie härad Säxmäki sockn
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630