LT344

Kohteesta SshyWiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Hakemistot

Yhteensä 738 kuvaa.

Läänintilit - Uudenmaan ja Hämeen lääni - LT 344 - Nide 8212 - 1737

Kuva Sivu Kommentti
1 Valtionarkisto, Läänintilit 1737 8212
2 Rulla 344
3 Jatko - Fortsättning
17 1089 Låppis Sockn
30 1115 Rängo Sockn
42 1138 Förteckning uppå bde Räkningar och Verificationer ???? Rasborgs Wästra Härad ???? Åhr 1733
47 1147 Slut Extract Öfwer Rasborgs Wästre Härad Jordebok Ähr 1733
48 1149 Tyhjä aukeama
49 1151 Slut Extract Öfwer Affårt och Anordningen uti Rasborgs Wästre Härad Ähr 1733, Affårttningen, Anordningen
105 1266 Manthals Längd öfwer Wästre Raseborgs härad Pro Anno 1733
106 1268 Tenala Sockn
113 1281 Karis Sockn
120 1295 Karis Lojo Sockn
122 1300 Swarto Bruuk
123 1302 Fagerwicks Bruuk
125 1305 Pojo Sockn
130 1315 Fiskiärs med Anskog Bruuk
131 1317 Kåltis Bruuk
132 1319 Kisko Bohl
133 1321 1322 Eknäs Stadh
135 1325 1326 Ingå Sockn
141 1337 1338 Summa öfwer Föregående Mathals Längd
142 1339 Summa Summarum uvå Följande Härader och Städer
167 1389 Swarto Bruuk, 1390 Ingo Sockn
169 1393 Summarum öfver föregående Förteckning uppå Brännevins accisen uti Rasborgs Westra härad Åhr 1733, 1394 Verificationer till Rasborg Westra härads 1733 åhrs Räckenskapar Nylands Infanterie Regemente
287 1635 Sysmä Sockn
288 1637 Hållola Sockn, Asickala Sockn
294 1649 Flereaets Frijheter, Hållola Sockn, Tennilä Sn, Nyby Sockn, Asickala Sn, Sysmä Sn
295 1651 Slut Extract Öfwer Affårtt och Anordningarne uti Öfre Hållola Härad befallning för Åhr 1733, Affårttningen, Anordningen
333 1726 Öfre Hållola härads Mantals Längd för Åhr 1733
334 1728 Öfre Hållola härads Mantals Längd för Åhr 1733, Hållola Sockn
340 1740 Tennila Sockn
357 1774 Asickala Sockn
365 1790 Sysmä Sockn
392 1842 Satöres Längd för Öfre Hållola härad Pro Anno 1733
573 2190 Extract af Nedre Hållola härads Jordebook Öfwer Alle Sätterijer Åhr 1733, Adelens Sätterijer, Hauho sockn, Tuulos sockn, Lampis sockn
573 2191 Mäskälä sockn, Janackala sockn