Teijon tehdas rippikirja, 1811-1826, JK867

Kuvat 1-97(97)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   tunniste
2   alku
3   sisällys
4   etusivu
5   Tykö Bruk Bruks Patron Bremer
6   Tykö Gårds Pigor
7   Herr Tykö Gårds Conteirs Betjenter
8   Drengar
9   Pigor
10   Drengar et. Pigor
11   Trädgårds Mästare
12   Prestegård Bruks Predikanten
    Bruks backen
13   Gjuterie Mästaren
14 19 Upsättaren
15 21 Knip Smeden
16 23 Gjutaren
17 25 Smeden
18 27 Dagsverckaren
19 29 Dagsverckaren
20 31 Malmvindaren
21 33 Enkor
    Kirjakala Bruk
22 35 Dagsverkaren
23 37 Contours Betjening
24 39 Stång Hammar Mästaren
25 41 Mäster Sven
26 43 Mäster Sven
27 45 Brand Wackten
28 47 Enkor
29 49 Patrons Folck Drengar er Pigor
    Kirjakala By
30 51 Skepparen, Mjölnaren
31 53 Dagsverckaren
    Bonde Tykö
32 57 Dagswerckaren, Torpparen yms
33 59 Dagswerckaren, Torpparen yms
34 61 tyhjä sivu
35 63 Enkor på BondTykö
36 65 Herregård
37 67 Drengar
38 69 Pigor
39 71 tyhjä sivu
40 73 tyhjä sivu
    Hummeldahls
41 75 Folcket Massmästaren,Dagsverckaren,Mjölnaren
42 77 Folcket Mjölnare,Drengar,Torpparen
43 79 Folcket Dagsverckaren
44 81 Dagsverckaren,Torpparen
45 83 Enkor i Hummeldahl
    Tykö Gård
46 85 Bruks Patron
47 87 Contors Betjening
48 89 Drengar
49 91 Pigor
50 93 Pigor,Skomakaren,Bruksarbetaren
51 95 Presta Bohlet Bruks Predikanten
    Bruket Bjerno Pastoral
52 97 Gjuterie Mästaren
53 99 Snickaren, Skräddaren
54 101 Skomakar
55 103 Knip Smeden
56 105 Spik Smeden Holmgren
57 107 Spik Smeden Lindström, Gjutaren Berg
58 109 Gjutaren Ahlforss,Torp Ericsson,Dagsverckarn Höjer
    Bruks Böhle Bjerno Pastoral
59 111 Hyttdrengen Höjer,Dagsverckaren Höjer Johansson Sundberg
60 113 Gjutaren Silen,Hof.Skomakar Ahlqvist,Dagsverckar Svahnberg
61 115 Dagsverckar Rosvall,Malmvindaren Collin
62 117 Gjutaren Nyman,Dagsverckar Hollander
63 119 Kolaren,Dagsverckaren Berg Holm
64 121 Dagverckar Engström,Gjutaren Ericsson
65 123 Dagsverckaren,Landskärs Torp,Fiskaren
66 125 Enkor med flera af Bjerno Pastoral
67 127 Arbetare vid Saaris och Wihinjemi Grufvor
    Kirjakala Herre Gård Uskela Pastoral
68 129 Kirjakas Gård Capitaine och Bruks Patron Bremer
69 131 Contors Betjening
70 133 Drengar
71 135 Drengar
72 137 Torppare
73 139 Herregårds Pigor
74 141 tyhjä sivu
75 143 Stånghammar Mästaren Törnqvist
76 145 Mästersven Drugge
77 147 Kol Drengen Drugge, Mäster Sven Foström
78 149 Kol Drenfen Skog
79 151 Hjelp Smed.Hacklin
80 153 Elds Wäkten Holm
81 155 Mjölnaren Tectonius
82 157 Dagsverckar, Laxbergs Torpp
83 159 Dagsverckarn Dahl Brom
84 161 Dagsverckar Löfgren Ståhl
85 163 Förra Dagsverckar Forström,Bruks Skrädda Törnqvist
86 165 Enkor
87 167 tyhjä sivu
    Bonde Tykö Uskela Pastoral
88 169 Förra Soldaten Fredmanyms
89 171 Betings Karlen Johan Andrei
90 173 Äglholms Torpp
91 175 tyhjä sivu
    Hummeldahl Uskela Pastoral
92 178 Mjölnaren Wijkström,Drengar Broms Björkqvist
93 180 Torpparen Palin
94 182 Råg Torpparen
95   rippilapsia
96   rippilapsia
97   loppu

Teijon tehdas rippikirja, 1811-1826, JK867

Kuvat 1-97(97)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008