DUFVA suku,Munkeby,Borgå.1363.

Tänne voit lähettää sukututkimukseen liittyviä kysymyksiä, henkilöhakuja, linkkivinkkejä ja muuta sellaista.
tommypohjanen
Viestit: 485
Liittynyt: 14.10.2008 21:37
Viesti:

DUFVA suku,Munkeby,Borgå.1363.

Viesti Kirjoittaja tommypohjanen » 04.05.2010 12:43

Tietääkö kukaan lisää tästä DUFVA suvusta?

DUFVA suku,Munkeby,Borgå

DUFVA Bengt*1363-eli 1450 Suomessa, till Munkeby,*Munkeby,Porvoo,ägde herr Olof Tawasts dotter,hon skall hetat Ingrid
puoliso (TAWAST) (Ingrid)*1367-*Munkeby,Porvoo
lapsia:
Per&,
X.

DUFVA Olof*1389-,yrke:frälse,adlades och fick frälsebrev 17.5.1413,i Vadstena,sai rälssikirjeen kuningas(erikxIII:lta,*Porvoo,Munkeby†Pernaja),&12.3.1413
(Rälssillä tarkoitettiin 1200-luvulta lähtien, vapautta maaverosta korvauksena sotapalvelusta ts. ratsumiehen varustamisesta. Vuodesta 1569 yhtä kuin aateli.)
puoliso STOLTEFOTH Kerstin ((/Helviksdotter?))*1393-*Tofsdala,Pernå sn,Nyland*Taivalsalo,Pernaja

http://www.genealogia.fi/genos-old/51/51_73.htm

(Helvik Stoltefot oli Taivassalon kirkkoherra katollisella ajalla,
joten hänellä tuskin oli ainakaan tunnustettua tytärtä.

Nuo kirjaukset lienee lähtöisin FMU 1396 olevasta dokumentista:
Helvik (Stoltefot), kyrkoherde i Töfsala upplåter åt sin vän och
"måg", Olof Bengtsson i Borgå all sin ägolott iTorsby i Pernå. Åbo 12
mars 1413.

Nyt olisi kaiketi huomattava, että tuo vävy ("måg") on lainauksissa.
Vähän sama asia, kun kutsun sisareni miestä meidän perheen vävyksi.
Joku on kuitenkin tulkinnut tuon ilmeisesti niin, että kyseessä on
kirkkoherran vävy.

Tuossa Genoksen jutussa asia lienee esitetty oikein,
että kyseessä on kirkkoherran sisar.)

lapsia:
DUFVA 24,Bengt*(n.).1421-†(j.).1446*Munkeby,Borgå,till Munkeby,Porvoon Munkebyn herra,1&/2&.
puoliso (DANSKE) (Catharina)*1425-,eli 14.4.1482,*Dönsby,Karris sn,Nyland,som i vapnet förde två svarta hästskor på en hvit snedbjelke
http://suku.genealogia.fi/showthread.ph ... ght=DANSKE
lapsia:
Catharina*1445*Munkeby,Borgå,
X,
Henrik*1449-+1522,Porvoon Vekkosten herra 1535,omisti myös Boen tilan Porvoon läänissä,sai verovapauden 5.8.1535&,
Jakob*1451-+1532 Porvoon Näsetin herra,bosatt:Näset,Borgå sn&,
Brita*1453-+1480&,
Catharina& +barnlös,
Margareta*n.1445&,
Ragnhild&,
Cecilia*1475&.

DUFVA Nils*1447-†j.1495,herre till Munkeby,Borgå sn,Porvoon Munkebyn herra 1495,lagman i Karelen,Karjalan laamanni,slottsloven på Viborg 1495,Viipurin linnan päällystöä 1495,linnanpäällikkö Viipurissa,ska tillhört adliga ätten 95,i Finland,kutsuttiin "vapaasukuiseksi"mieheksi,vieraili Turussa valtiohoitaja (sten sturen) luona 1488,esittäen asiakirjat koskien sukunsa perintöä ja sai niille todistuksen.,nämnd 1459-88,oli 1400-luvun lopulla Itä-Suomessa keskeisissä hallintotehtävissä sekä rauhan että sodan aikana, kunnes virkojen hoito vaati hänen henkensä.
puoliso DJEKN Sunneva Pedersdotter ((tai Mårtensdotter?))*1453-,från Mervis gård i Hattula socken
lapsia:
X,
Birgitta&.

DUFVA 88,Peder*1473-†1562,*Munkeby,Borgå,till Munkeby i Borgå sn,adel nr 95,domhafvande i Borgå län,tuomari Porvoon läänissä,sai 1535 läänitykseksi Lassdalin Porvoon kunnassa (skulle därför göra surttjänst själf tredje med tre goda hästar och harnesk).Porvoon läänin lainlukija ja omisti rälssitiloja (myöhemin kartanoita) niin Porvoossa kuin Uudellamaalla.
puoliso (BOIJE Anna Eriksdotter*1536-*Tirmula,*Dalkarleby)

((Tai:? puoliso: Anna Gudmundsdotter (Tirmula) †1560,&1535)?))

lapsia:
Benkt,linnanvuoti:1595,+1595&.

DUFVA Carin*1566-,(*1530/), *Munkeby,&Finland,1&n.1587Munkeby,&e.20/3 1589
puoliso GRÖNING Casper†1630
------------------------------

DUFVA
Keskiaikainen aatelissuku, joka mainitaan jo 1300-luvun lopussa, jolloin Bengt Dufvan "sanotaan menneen naimisiin Herra Olavi Tavastin Ingrid nimisen tyttären kanssa."

TAULU 1

Bengt Dufva.

Pojat:

1. Per Dufva. - Puoliso Ingrid Jönsintytär
2. Olof Dufva, taulu 2.

TAULU 2

Olof Dufva, Porvoon Munkebyn herra; sai rälssikirjeen 17.5.1413 Vadstenassa kuningas Erik XIII:lta.2 - Puoliso Kerstin Stoltefoth, veli(puoli) Taivassalon kirkkoherra Helvik Stoltefoth, joka antoi kaikki tilusosuutensa tälle "vän och måg" Perniön Torsbyssä 12.3.1413. 3, 4

Poika:

1. Bengt Olofinpoika, taulu 3.

TAULU 3

Bengt Olofinpoika, Porvoon Munkebyn herra; eli 1446. - Puoliso Catharina Danske, jonka vaakunassa oli kaksi mustaa hevosenkenkää valkoisella vinopalkilla; vanhemmat Henrik Perinpoika Dönsbystä ja Anna Perintytär Veibystä.

Lapset:

1. Henrik Bengtinpoika, Porvoon Vekkosten herra; omisti myös Boen tilan Porvoon läänissä; sai verovapauden 5.8.1535. - Puoliso Elsa Bengtintytär, vanhemmat asemies Bengt Hammar, joka käytti nelihalkoista kilpeä, ja Anna Perniön Laukosta.
2. Jacob Bengtinpoika, Porvoon Näsetin herra; elossa 1530. - Puoliso Margareta Tuvesintytär hänen 1. aviossaan; 2. puoliso rälssimies Engelbrekt Larssinpoika Isnäsistä, jonka Margareta peri tämän kuoleman jälkeen; kuollut ennen 10.3.1532; vanhemmat Porvoon kuninkaankartanon vouti Tuve Månsinpoika (tanskalainen börd) ja Cecilia Jakobintytär Horn.
3. Brita Bengtintytär. - Puoliso Jakob Lydekenpoika Porvoosta.
4. Catharina Bengtintytär, kuoli lapsettomana. - Puoliso Olof Bodebek Pyhtäältä, joka sai rälssin tiloilleen 1450 kuningas Kaarle Knuutinpojalta.
5. Nils Bengtinpoika, Munkebyn herra; kutsuttiin "vapaasukuiseksi" mieheksi; vieraili Turussa valtiohoitaja Sten Sturen luona 1488, esittäen asiakirjat koskien sukunsa perintöä ja sai niille todistuksen; linnanpäällikkö Viipurissa 1459, laamanninna Karjalassa. - Puoliso Sunneva Djäkn, isä Per Djäkn.
6. Margareta Bengtintytär. - Puoliso Matts Frille Perniön Viipurissa, oli elossa 1477.
7. Ragnhild Bengtintytär, taulu 4.
8. Cecilia Bengtintytär. - Puoliso tuomari Itä-Uudellamaalla, Sigfrid Andersinpoika (Rålamb).

TAULU 4

Ragnhild Bengtintytär. - Puoliso nimismies Nils Olofinpoika (Katso Ållongren-suku, taulu 2) Porvoon Pepotista, elossa 1489.

Lähteet:

1. Den introducerade svenska adelns ättärtavlor. Med tillägg och rättelser. II, Gustaf Elgenstierna, Tukholma 1926, s. 330-332.
2. DF/FMU 1404
3. DF/FMU 1396
4. Genos 51 (1980), s. 73-78 (Tapio Vähäkangas, Tuomiorovasti Hans Petrin syntyperä ja perilliset)
http://www.juhasinivaara.fi/ralssis/ralssike.htm
---------------------------
DUFVA
NYLÄNDSKA SÄTES- OCH KUNGSGÅRDAR FRÅN MEDELTID OCH 1500-TAL
Grundutredning och inventering
Ulrika Rosendahl 2003
Museiverket
Byggnadshistoriska avdelningen
.
BORGÅ
............................................................................................................................................................................8
Munkby....................................................................................................................................................................33
Page 33
Kommun
Typ
Borgå
Frälsesäteri
Namn 1
Munkby
Namn 2
Namn 3
Väster Munkby
Första omnämnande
1413
Historia och beskrivning
År 1413 förekommer det en Olof Bengtsson i Borgå (FMU nr.1366), som
Ramsay identifierar som den Olof Bengtsson (Dufva) som samma år får frälse på
alla sina gods av kung Erik. (Ramsay 1909:87-88, FMU nr. 1404). Varken i
frälsebrevet eller annanstädes nämns vilken gård denne Olof skriver sig till, men
det är mycket möjligt att det var Munkby som var Olof Bengtssons sätesgård,
som det anges i Jacob Teits klagomålsregister från 1555-1556. (Tod. V:227) I
Rusttjänstlängden från 1554/55 kan man utläsa att Peder Nilsson (Dufva) till
Munkeby hade en betydande egendom på 11 gårdar, (HTF 1962:177) 1562 har
hans son Bengt Persson 3 landbönder. (Tod. III:75)
Om byggnadsbeståndet finns ett omnämnande att den på 1680-talet har haft en
manbyggnad med sex rum, men gården drabbades hårt av det ryska anfallet
1713. (Allardt 1925:205-209) Numera hör gården till Drägsby. På kartor från
1710 och 1727 är tre hus utritade på Munkby, alla lika stora, det förefaller som
om gården inte hade en specifik karaktärsbyggnad vid denna tidpunkt.(RA/LA B3
Kartor
1710, 1727, B3 12/1-3
Inventerad
Datum
Inventerare
13.8.2003
Ulrika Rosendahl
Iakttagelser
Idag är Munkby inte ett herrgårdsområde, utan en bergig kulle med ett bostadshus.
Kullen i fråga reser sig ca. 15 m.ö.h. på Svartsåns västra sida, och är omringad av
åkermark.
Norr om huset finns en stenhög, som eventuellt kunde utgöra resterna av en ugn, och
norr och väster om huset finns det också stenhögar. Alldeles vid infartsvägens västra
sida fanns en stenrad. Det tjocka gräslager som täckte marken gjorde det dock svårt att
göra helt tillförlitliga iakttagelser. Jorden i trädgårdslandet norr om huset innehöll rikligt
med tegel. Pestbacken, som är belägen öster om Munkby kontrollerades också, men där gjordes
inga iakttagelser.
Klassificeringsförslag
2 - odaterade lämningar bevarade
http://www.nba.fi/tiedostot/4d109593.pdf
------------------------

http://netinternetnet.angelfire.com/GGframesPC.htm

Sähköposti:

x-internet@hotmail.com